Aktualności

OGŁOSZENIE

W związku z zarządzeniem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy Nr 08/2020 z dnia
29 lipca 2020r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2020r. za dzień 26 grudnia 2020r. przypadający w sobotę wyznacza się dzień 24 grudnia 2020r.
W związku z powyższym Zakład w tym dniu będzie nieczynny.

Dyrektor ZGKiM w Lubrzy


 

I N F O R M A C J A

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy informuje, iż
od 16 Września 2020r. wprowadza się harmonogram zbiórki odpadów dla Zakładów pracy.

Miesiąc

Segregowane

Zmieszane

Popioły

Wrzesień

-

16-30

-

Październik

6

7-21

6

Listopad

5

18-30

5

Grudzień

4

16-30

4

Styczeń 2021

8

20-26

8

 

Pojemnik należy wystawić przy posesji do godz. 700


 

Informacja o zmianie terminu zbiórki odpadów zmieszanych

___________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram zbiórki bioodpadów

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy informuje,  iż od miesiąca Sierpnia 2020r. nastąpi zbiórka bioodpadów zgodnie z  harmonogramem. Pojemnik oznaczony napisem bio winien być wystawiony przy posesji do godz. 7:00

____________________________________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2020

___________________________________________________________________________________________________________

 

Script logo