Aktualności

I N F O R M A C J A

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy informuje, iż
od 16 Września 2020r. wprowadza się harmonogram zbiórki odpadów dla Zakładów pracy.

Miesiąc

Segregowane

Zmieszane

Popioły

Wrzesień

-

16-30

-

Październik

6

7-21

6

Listopad

5

18-30

5

Grudzień

4

16-30

4

Styczeń 2021

8

20-26

8

 

Pojemnik należy wystawić przy posesji do godz. 700


 

Informacja o zmianie terminu zbiórki odpadów zmieszanych

___________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram zbiórki bioodpadów

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy informuje,  iż od miesiąca Sierpnia 2020r. nastąpi zbiórka bioodpadów zgodnie z  harmonogramem. Pojemnik oznaczony napisem bio winien być wystawiony przy posesji do godz. 7:00

___________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

Informujemy mieszkańców, iż kasa zakładu jest czynna od pn-pt w godzinach od 7.00-14.00 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia na czas pandemii COVID-19

Dodatkowo dokonywanie płatności może być realizowane poprzez bankowość elektroniczną - Bank Spółdzielczy w Prudniku Nr konta: 70890500002000000016610001

Obsługa informacyjna interesantów nadal odbywać się będzie w sposób ciągły drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem platformy EPUAP.

                                                   

                                                                                                                                                                                       Dyrektor ZGKiM w Lubrzy

___________________________________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2020

___________________________________________________________________________________________________________

 

Script logo